25964
کامپیوترهای کوچک (mini pc ها) و یا Nettop ها مدتی است که مورد استقبال فوق العاده کاربران قرار گرفته اند چرا که در کنار فضای کمی که اشغال میکنند کارایی مطلوب و چه بسا فوق العاده ای هم دارند؛...