20343خیلی وقت هست که نام ADATA را کاربران می شناسند و از محصولات ذخیره سازی این کمپانی بهره می گیرند.
به تازگی هم این شرکت یکی دیگر از SSDهای خود را معرفی کرده است.
این محصول که از حافظه...