سلام میخوایم کمی درمورد ایزو در دوربین ها صحبت کنیم .. :)

ایزو میزان نور دهی که وارد لنز میشه رو مشخص میکنه که این کار همراه تنظیم سرعت شاتر امکان پذیره ..

اما ایزو .

اگه در شب میخواهید از...