34109جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان در تاریخ پنجم بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد و برندهای محبوب مردمی مشخص خواهند شد.


قسمتی از توضیحات درج...