سلام خدمت اساتید من سیستم را یک هفته است خریداری کردم
ولی وقتی سیستم را شات دان میکنم با صفحه کلید سیستم روشن میشه
من از عمد کیسی انتخاب کردم که دکمه پاورش در بالای کیس باشه تا بچه نتونه سیستم را...