اقا دست گلت درد نکنه خیلی هال دادی به این پس زمینه کامپیوترمون..... اگه زحمتی نیست بازم از این کارا بکن:d