سامان جان حتما بهشون گفتین که در زمینه گیم دسکتاپ بهتر از لپ تاپه دیگه . آره ؟