مدل HP پیشنهادی شاهین جان تأیید میشه .
تاپیک جان خسته نباشی عزیزم
@};-