با اجازه ی اساتید
http://www.8pic.ir/images/xofwndavloorm487arsb_thumb.png
این سیستم میتونه بازی های روز رو خیلی خوب اجرا کنه
همون طور که دوستان اشاره فرمودند سیستمی که شما می خواهید حدود 10 الی...