دوست عزیز اگر زحمتی نیست قیمت 3 مورد اولی رو برام بفرستید. ممنون