35614به نظر می رسد رقابت در سطح مانیتور های Ultra HD و 4K کم کم رو به پایان است و تولید کنندگان مطرح در این عرصه به آرامی در حال پاگذاشتن به فاز جدیدی از رقابت آنهم در زمینه دقت تصویر 5K می...