سلام به همۀ اساتید . سال نوی شما مبارک .
لطفا در مورد stablizer راهنمایی بفرمایید :emoji_smiley-52:. چرا بازار ups و stablizer اینطوریه ؟ :emoji_smiley-53: قیمت ها که نجومی ، تنوع پایین و برند ها...