من چندتا توزيع لينوكس از نظر كاربرد را برايتان نوشتم اما به طور كلي بهترينش همان ابونتو هست (از نظر رابط كاربري، راحتي نصب، نرم افزارهاي زياد،....)
اين ها نظر كارشناسان اپن سرس هست:
بهترين توزيع...