26155
خبرهای زیادی را در خصوص زمان عرضه و یا پردازنده هایی که از نسل بهینه شده Haswell قرار است عرضه شوند خوانده اید. اینبار نیز خبری در خصوص زمان عرضه پردازنده های اینتل با اسم رمز...