سلام.
یک بازی بسیار هیجانی و اعتیاد آور از شرکت Mini Clip که استاد ساختن این بازی هاست.
تو این بازی شما یک توپ هستید که در یک صفحه ی خیلی بزرگ سرگردانه و با با نگه داشتن فلش موس در هر طرف به اون...