باز هم Angry birds و باز هم فصل جدید و زیبای این بازی که این بار به مناسبت سال جدید در چین ارائه شده. در این فصل که با نام سال اژدها نام گذاری شده باید از مهارت‌های فکری خود استفاده کنید و ۲۵ مرحله...