درود بر همه گیم خور ها

کمپانی Trendy Entertainment بازی دیگری رو معرفی کرد که داریم در موردش گفتگو میکنیم
خب بازی خوبیه توی نوع خودش و جالب به نظر میرسه و گرافیک خوبی داره
درسته در وحله اول به...