یکی از محققین موسسسه Piper Jaffray به نام Gene Munster در آخرین تحقیق خود نشان داده که فروشگاه اپل بیش از ۹۰ درصد سود بازار را در اختیار دارد. این محقق با استفاده از داده های آماری مربوط به شرکت اپل...