سلام

جایی نیست که معاوضه کنند، شما میتونید اینو بفروشید و با پولش یه اس اس دی بخرید.