هر چیزی که شما فکرشو بکنید ارزش اورکلاک داره!:D
ابتدا پیشنهاد میکنم حتما تمام مقالات موجود در اینترنت رو که در مورد اورکلاک هست مطالعه کنید تا از خطرات و لذت های این کار مطلع باشید.
در قدم بعدی...