ببخشید تاپیک رو دوباره بالا میارم ولی بد نیست نگاهی هم به این کارت داشته باشید
the GTX Titan Andre Edition

http://www.8pic.ir/images/23998329725950951111.jpg