سلام به انجمن سخت افزار خوش امدید
باید به یک مرکز بازیابی اطلاعات مراجعه کنید کاری از شما ساخته نیست .