سلام
ببخشید توی بازی اساسین اوریجینز کلا سه تا قسمت خون برای کاراکتر وجود داره مال من یه دفعه ای دوتاش حالت تار شده وکلا فقط یه قسمت خون دارم هر چی ام از بازی میام بیرون یا تو بازی میمیرم درست نمیشه