26260
نسل جدید کارت های گرافیکی انویدیا در راه هستند و همناطور که می دانید دو کارت بر پایه معماری جدید این شرکت نیز عرضه شده است اما فناوری ساخت آنها همچنان 28 نانومتری مانده و به نظر می...