45327


پردازنده های خانواده Xeon یکی از آن دست پردازنده های دوست داشتنی هستند که لقب برای تمام فصول را با خود
یدک می کشند! کارایی، قابلیت اطمینان و درصد محاسبات صحیح بسیار بالای آنها باعث شده...