واقعا نقد زیبایی بود ممنونم! @};-

شاید تنها دلیلی که نسخه سوم این عنوان بالاتر از نسخه چهارم قرار داره ، شخصیت Vaas Montenegro باشه!
شخصیت پردازی Pagan Min به هیچ وجه ضعیف نیست ولی به نظرم نباید...