سه نفر دیگه از دوستان بنده که این بازی رو تموم کردند ، همگی از موسیقی مرحله آخر خوششون اومده بود ! درخت های زرد پاییزی ، بارش کم کم برف و موسیقی عالی همه چیز رو واسه یه انتخاب سخت آماده میکنه.
اسم...