اول ممنون از آقا نریمان برای این نقد بسیار خوبشون

میتونم بگم شخصیت سازی این بازی فوق العاده بود.خصوصا شخصیت پگان مین به قدری کاریزما داشت که با وجود شرور بودنش تصمیم به کشتن یا نکشتن اون بسیار سخت...