41193حافظه های DDR4 ؛ نسلی که بسیاری از کاربران مشتاق بهره گیری از آنها هستند، آن هم شاید به دلیل DDR4 بودنشان!
چراکه علیرغم پهنای باند بالاتر و مصرف پایین تر نسبت به DDR3 ها از زمان تأخیر...