سلام دوستان با مقاله ای جدید با شما هستیم ..

قطعا این روزها به سوژه هایی برخوردین ک قبلا از اون عکس گرفته شده توسط افراد دیگه...
اکثرا ما موقع عکاسی
راحت ترین حالت رو برای کادر بندی انتخاب...