30787سیستم پیشنهادی این ماه یک سیستم میان قیمت (البته با توجه به بازار خودمان) و ارزان قیمت با توجه به قیمت موجود در بازار جهانی خواهد بود . این سیستم مخصوص بازی از پردازنده مرکزی خانواده اینتل بهره...