با کارهای ایشون آشنایی دارم مدتیه و تو چیز بوق دنبالش میکردم! خوش ذوق هست! و همون کاستوم دث استروک اش خیلی قشنگه و به نظرم تو کل کاستومهاییی که هست این بهترینشون باشه!