دمش گرم ، خیلی زیبا و با جزییات طراحی کرده !
با اون شخصیت Deathstroke خیلی حال کردم خیل از ترکیب رنگی لباسش خوشم میاد ! تفنگ ها که واقعی نیستند انشالله !!!؟
اون عکسی دوم مال کدوم بازیه ؟