نه اصلا خراب نیست دوست من.وظیفه ساب ووفر ساخت صدای بیس است.صدای بیس یعنی صداهایی با فرکانس پایین.یک ساب ووفر به تنهایی به هیچ دردی نمیخوره و فقط صدای بم و نامفهوم ایجاد میکنه اما وقتی در کنار...