راه های اصلی گفته شده بود...

استفاده از رنگ تیره به عنوان رنگ کاشی ها و عدم استفاده از پس زمینه ی سفید هم تاثیر در عمر باطری داره.
خاموش کردن ویبره ی 3 دکمه ی سخت افزاری پایین گوشی هم تاثیر داره....