سلام

راستش این اولین باره که میخوام کیس جمع کنم.
پس چیزه زیادی نمیدونم.

نیازم تقریبا همه چی هست. بازی، وب، فیلم،برنامه نویسی و ... رشتمم که کامپیوتره...
قیمت حدود 2.5 میلیون...