چرا اتفاقا زمانی Pixon 12 اومده بود میگفتن دوربینیه که میشه باهاش تلفن کرد.
انصافا هنوزم یه جورایی درسته عکس هایی که میگیره فوق العادست.