اینهم 2 بار تست من
واقعا نرم افزار جالبی هست ، پردازنده ما که خوب امتیاز گرفت ، رو سفیدم کرد
واقعا جای تشکر و تقدیر داره از دوستمون که این نرم افزار خوبو طراحی کردن
2505225053