سال 2015 میلادی با تمامی خوبی ها و بدی هایش به پایان رسید.در این سال شاهد دنیایی از اتفاقات دیجیتال بودیم.چه مواردی که انتظار آنها را داشتیم و یا مواردی که به طور ناگهانی ما را شگفت زده کردند.بارها...