میگم ماشائالله چقدر فعال شدی یاسر جان!!!
میخوای همه رو یه دفعه رو نکن! بذار هر چند وقت یه بار یه تنوعی هم باشه! به هر حال مرسی. نظرسنجی های خوبی هستن.

Sony w290
12MP
ISO 3200
5X optical zoom...