به نظر من انتخاب بین فایرفاکس و کروم تقریبا سلیقه ای هستش...
اما کروم کمی بهتره