آقا من توی کروم حالت ترجمه سایتش رو غیر فعال کردم حالا هرکاری میکنم نمیاد
چطوریه مسیرش؟