دوستانی که با نسخه 23 فایرفاکس نمیتونن وارد سایت چی چی بوک بشن پیام بدن حلش میکنیم. یکم راه حلش پیچیدست