مرورگر فقط و فقط کروم بعدشم فایرفاکس. دیگه سنگ بزار رو بقیشون( من از اوپرا هم خوشم میاد ولی زیاد ازش استفاده نمیکنم)