امنیتی که من از فایر فاکس سراغ دارم هنوز تو مرورگرهای دیگه تجربه نکردم