آقا من از قدیم هم فیفا بازی کردم هم پرو
ولی پرو رو بیشتر دوست دارم به دلیل گیم پلی رونش
فیفا ی خورده سختش کرده شایدم حرفه ای!
ما که حرفه ای نیستیم تو مسابقات هم که نمیخوایم شرکت کنیم
همون پرو رو...